Milieubewuste keuzes

VGWM Beleidsverklaring

De Glascentrale is de glasspecialist van Midden en West-Brabant. Als glashandel en erkend glaszetter bieden wij kwaliteit en service en werken wij alleen met topmerken en -producten.

Hierbij vinden wij het van groot belang dat onze werkzaamheden op een kwalitatief goede, duurzame en milieuverantwoorde manier worden uitgevoerd, met oog voor de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers en ingehuurde krachten.

De Glascentrale streeft naar het continue verbeteren van de VGWM prestaties en voert hier een actief bedrijfsbeleid op. Dit betekent dat er doorlopend aandacht is voor het nemen van maatregelen om persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade te voorkomen.

Ten aanzien van veilig, duurzaam en milieubewust ondernemen wordt consequent gewerkt aan:

  • het voldoen aan de vigerende arbo- en milieuwetgeving en het verkrijgen van inzicht in de best beschikbare technieken;
  • het identificeren, beheersen en evalueren van arbo risico’s en milieuaspecten.
  • het reduceren van emissies en/ of CO2 uitstoot en het beperken van de total CO2 foodprint;
  • het besparen van energie;
  • het beperken, verantwoord afvoeren en daar waar mogelijk hergebruik van afval;
  • het streven naar de meest optimale situatie bij het leveren en plaatsen van onze producten ten aanzien van VGWM;
  • het waarborgen van de kwaliteit van onze producten en dienstverlening;

Hierbij zijn onze medewerkers van groot belang en wordt intensief met hen samengewerkt en gecommuniceerd. We verwachten van hen een proactieve en bewuste instelling op het gebied van het verbeteren van onze (VGWM) prestaties.

Relevante stakeholders zullen we (waar nodig en van toegevoegde waarde) actief betrekken bij ons beleid en onze vorderingen om zo in de keten te werken aan het verbeteren van onze VGWM prestaties.

De directie is actief betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het beleid en zal op dit gebied verantwoordelijkheid nemen.

Daar waar nodig en haalbaar zullen de juiste middelen beschikbaar worden gesteld om het beleid op een goede manier tot uitvoering te laten komen.

Opgemaakt op 01-01-2022 te Tilburg,

Arno Spierings

Milieu en Natuur zijn belangrijk voor De Glascentrale. Dit betekent dat wij continue de VGWM beleidsverklaring in de praktijk toe te passen en te toetsen. 

vgwm beleid De Glascentrale
× Whatsapp Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday